Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi poptávajícím a nabízejícím, což je společnost Reklamní agentura Green CAT s.r.o., IČ 03073823, se sídlem Praha 1, Staré Město, Salvátorská 931/8, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 227203. 

Veškeré poptávky odeslané přes stránky obchod.green-cat.cz jsou pro poptávajícího nezávazné. Nabízející odešle poptávajícímu konečnou nabídku s dobou platnosti 30 dní a je na poptávajícím, zda podle ní objedná či nikoli. 

Ke zpracování nabídky potřebuje nabízející kontaktní údaje vyplňované poptávajícím při odeslání poptávky. Nabízející je bude zpracovávat způsobem, který je popsán v Podmínkách ochrany osobních údajů. 

Ostatní obchodní vztahy a podmínky se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.